top of page

BİLİMSEL YAYINLAR

indir.png
Bilimsel Kitaplar
mime.png
 • Caner Erdoğan, CHP (1919-2018): İdeoloji, Örgütsel Yapı, Parti İçi Demokrasi ve Oligarşi 

 • Sokak Kitapları Yayınları, İstanbul, Şubat 2018.

 • (ISBN: 978-605-287-072-3)

Uluslararası İndekslerde Taranan Dergilerde Yayınlanan Makaleler
mime.png
 • Caner Erdoğan, "Tek Parti İktidarı Döneminde (1923-1950) Cumhuriyet Halk Partisi’nin Örgütlenme Yapısının ve Yönetim Anlayışının Çözümlenmesi"

 • Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, Cilt 10, Sayı 52, Ekim 2017, s. 366-379.

 • Doi Number: http://dx.doi.org/10.17719/jisr.2017.1899

mime.png
 • Caner Erdoğan, “Tek Parti İktidarı Döneminde (1923-1950) Cumhuriyet Halk Partisi’nin İdeolojik Değişim ve Dönüşüm Sürecinin Çözümlenmesi”

 • Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, Cilt 10, Sayı 51, Ağustos 2017, s. 270-279.

 • Doi Number: http://dx.doi.org/10.17719/jisr.2017.1763

mime.png
 • Caner Erdoğan, "Cumhuriyet Halk Partisi’nin Tek Parti Dönemi Sonrası İdeolojik Evrimi: Özgürlükçü Muhalefet, Ortanın Solu ve Demokratik Sol (1950-1980)"

 • ASOS Journal-Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi, Yıl: 5, Sayı 53, Eylül 2017, s. 299-318.

 • Doi Number: http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.12710 

mime.png
 • Caner Erdoğan, “Cumhuriyet Halk Partisi'nin Antalya Üyelerinin Parti İçi Demokrasi ve Oligarşiye Bakış Açısı”

 • Akdeniz Üniversitesi İİBF Dergisi, Cilt 18, Sayı 37, Mayıs 2018, s. 63-87.

 • Doi Number: http://dx.doi.org/10.25294/auiibfd.420802

mime.png
 • Erol Esen, Caner Erdoğan, “Değerlendirme Merkezi - Assessment Center: Yöneticiler İçin Özel Bir Personel Seçme Modeli”

 • Akdeniz Üniversitesi İİBF Dergisi, Cilt 18, 2018 Özel Sayısı, Eylül 2018, s. 78-97.

 • Doi Number: http://dx.doi.org/10.25294/auiibfd.463392 

mime.png
 • Caner Erdoğan, "Bearing Out Robert Michels: A Research About Intra-Party Democracy And Oligarchy in The Turkish Republican People’s Party (The RPP)"

 • International Social Sciences Studies Journal, 4(28): 6228-6238.

 • Doi Number: http://dx.doi.org/10.26449/sssj.1095

mime.png
 • Caner Erdoğan,"24 Haziran 2018 Milletvekili Genel Seçiminde Uygulanan 'İttifak Esaslı % 10 Ülke Barajlı d’Hondt Hesap Yöntemi' Üzerine Değerlendirme"

 • Journal of Institute of Economic Development and Social Research, 4(15): 769-782.

 • Doi Number: http://dx.doi.org/10.31623/iksad.123

DOKTORA TEZİ 

Oligarşinin Demir Kanunu'nun Cumhuriyet Halk Partisi Açısından İncelenmesi

Tez no: 452015
Danışman: YRD. DOÇ. DR. V. ALPAY GÜNAL
Konu: Kamu Yönetimi = Public Administration ; Siyasal Bilimler = Political Science​

Kitap ve makale yayın süreci devam ettiği için 2019 yılına kadar YÖK TEZ TARAMA sisteminde erişime kapalıdır.

YÜKSEK LİSANS TEZİ 

Antalya'daki Alevilerin Siyasi Eğilimleri


Tez no: 280515
Danışman: YRD. DOÇ. DR. BİLGİ KÜÇÜKCAN
Konu: Siyasal Bilimler = Political Science​


PDF olarak indirmek için tıklayınız

bottom of page