top of page

ÖRGÜT KURAMLARI DERS NOTLARI

Yönetim ve Örgüt >>

1.

Taylor ve Fayol >>

2.

Weber >>

3.

Neoklasikler >>

4.

Bürokrasi Kuramları >>

5.

Sistem Yaklaşımı >>

6.

Durumsallık Yaklaşımı >>

7.

Kaynak Bağımlılığı Yaklaşımı >>

8.

Vekalet Teorisi-İşlem Maliyeti Yaklaşımı >>

9.

Örgütsel Ekoloji Kuramı >>

10.

KAMU YÖNETİMİ DERS NOTLARI

KAMU MALİYESİ DERS NOTLARI (KPSS)

Temel Kavramlar ve Düşünceler: Yönetim-Örgüt >>

1.

Kamu Yönetimi >>

2.

Devlet  Kavramı >>

3.

Bürokrasi ve Weber >>

4.

Kamu Yönetimi İlkeler >>

5.

Türk Kamu Yönetimi
(Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı) >>

6.

Türk Kamu Yönetimi
(Bakanlıkların Başkent-Taşra Örgütlenmesi) >>

7.

Türk Kamu Yönetimi
(Belediyeler) >> 

8.

Türk Kamu Yönetimi
(İl Özel İdaresi) >> 

9.

Maliye Teorisi >>

1.

Kamu Harcamaları >>

2.

Kamu Gelirleri-Vergi Teorisi >>

3.

Bütçe >>

4.

Borçlanma >>

5.

Genel Vergi Hukuku >>

6.

Özel Vergi Hukuku (Türk Vergi Sistemi)  >>

7.

bottom of page